Haste Transportstyringssystem

Data drives logistics
Oppnå økt profittmargin i ditt transportselskap gjennom optimal ressursutnyttelse og reduserte transportkostnader.

HVA TILBYR HASTE

Haste AS er et programvareselskap som tilbyr et intelligent transportstyringssystem (ITS) for godstransport på vei, integrert med egen markedsplass. Vi er overbevist om at riktig og effektiv bruk av data er nøkkelen til optimal transportplanlegging. Vårt mål er å forbedre ditt transportselskaps fortjeneste gjennom økt utnyttelse av kjøretøyenes lastekapasitet, reduserte administrasjonskostnader og høyere kvalitet i hele prosessen.

Vårt intelligente transportstyringssystem bidrar med betydelig beslutningsstøtte til transportselskapet blant annet ved å foreslå beste rutetilpasning til selskapets kjøretøysflåte i forhold til faktisk ordremasse som skal håndteres.

Markedsplass for transportformidling som gjør det enkelt for transportselskaper å planlegge, prise og administrere oppdrag i markedet, samt egne transportoppdrag. Du kan selv velge om du vil være tilgjengelig på markedsplassen eller kun forholde deg til din egen kundeportefølje. Dine kunder vil enkelt kunne følge opp ordren sin gjennom en egen kundeapplikasjon.

Transportplanlegging

I Haste kan transportør foreta smart transportplanlegging med vår optimeringsteknologi, eller velge å foreta manuell planlegging. Som transportør vil du oppleve en mer effektiv ruteplanlegging, bedre utnyttelse av din lastekapasitet og reduserte kostnader knyttet til transport som følge av redusert drivstofforbruk og færre tomme kjøretøy.

Ressurshåndtering

Haste er et fleksibelt og enkelt system for håndtering av transportselskapets ordre, biler, trailere, sjåfører fra planleggingsfase til utført transportoppdrag. Du har til enhver tid full kontroll på tilgjengelige ressurser og at du enkelt kan tilpasse deg uforutsette endringer som oppstår underveis i transporten.

Markedsplass

Haste sin markedsplass gjør det mulig for transportkjøpere og transportører å finne hverandre. Dette gjør det enklere for transportør å fylle opp kjøretøyene sine, som gir en vinn-vinn situasjon der transportør kan tilby bedre priser til sine kunder samtidig som fortjenesten øker.

HVORFOR VELGE HASTE

Haste er en smart og moderne løsning som hjelper ditt transportselskap å øke profittmarginen. Ved hjelp av avansert teknologi kan Haste optimalisere utnyttelsen av transportflåten din, redusere kostnader og forbedre informasjonsflyten i hele transportprosessen. Dette vil hjelpe deg å tilby konkurransedyktige priser til kundene dine.

Økt utnyttelsesgrad

Haste benytter det beste innen optimeringsteknologi for ruteplanlegging til å maksimere kjøretøyflåtens utnyttelsesgrad til enhver tid.

Kostnadseffektive ruter

Haste sørger for at bilene tar den mest effektive ruten for å redusere tidsbruk og antall kjørte kilometer.

Effektiv administrasjon

Haste forenkler planlegging og administrasjon med et godt brukergrensesnitt som reduserer tidsbruken per ordrehåndtering.

Økt kvalitet

Haste gir deg full kontroll over alle ordre-, kunde-, ressurs- og rutedata. Dette betyr at du kan følge med på alt som skjer i transporten din, fra bestilling til levering.

HVORDAN GJØR VI DET

Tre enkle steg for å gi deg litt innsikt i hvordan vi gjør ting i vårt system

Steg 1

Haste gir full oversikt over alle transportselskapets biler, sjåfører og kundeordre som er registrert i applikasjonen. Lastebiler og sjåfører kan legges til fortløpende, og oppdateringer av eksisterende ressurser kan enkelt gjøres med få tastetrykk. Transportordre fra kunder kan enten mottas direkte fra kunden via Haste sitt eget kundegrensesnitt, eller legges inn manuelt av transportselskapet.

Steg 2

Med bakgrunn i all tilgjengelig informasjon registrert i applikasjonen hjelper Haste deg med å identifisere de gunstigste ordrene for ditt selskap med tilhørende prisforslag. Haste sine optimeringsalgoritmer finner deretter den mest kostnadseffektive utførelsen av aksepterte ordre innenfor et brukerdefinert tidsintervall. Ruteforslagene kan enkelt justeres manuelt slik at man raskt kan tilpasse seg forandringer.

Steg 3

De planlagte kjørerutene sendes til sjåfør for utførelse. Ved uforutsette hendelser på ordre, enten før eller under utførelse av en kjørerute, kan transportplanlegger enkelt foreta nødvendige endringer på ordren og foreta en replanlegging av kjøreruten og oppdatere sjåføren med ny kjørerute.

TEAMET

Haste har et faglig dyktig team innen data, optimering og analyse

Martin N. Digernes

Chief Executive Officer
Martin har mastergrad i optimering fra Indøk på NTNU. Han har også 5 års erfaring innen finans som selskapsanalytiker i storkundeområdet i DNB.

Andreas N. Digernes

Chief Technical Officer
Andreas har en mastergrad i informatikk fra NTNU. Har tidligere erfaring fra diverse IT-utviklingsprosjekter og sitter som IT-ansvarlig i forskjellige styrer.

Jørgen Skålnes

Chief Analytics Officer
Jørgen har en doktorgrad i optimering ved industriell økonomi og teknologiledelse (Indøk) på NTNU med hovedfokus på transport og logistikk. Har fra tidligere en mastergrad i optimering ved Indøk på NTNU. Jørgen har i tillegg undervist i introduksjonsfag i optimering ved instituttet (Indøk).

Lars Rudi

Chief Operations Officer
Lars har en mastergrad i optimering fra Indøk på NTNU. Har 5 års erfaring som IT-konsulent i Deloitte og Accenture med hovedfokus på implementering, drift og vedlikehold av IT-systemer for rapportering, analyse og innsikt.