Modul

Avfallstransport

Motta, planlegg og utfør renovasjonsoppdrag. Oppdrag kan automatisk opprettes basert på fyllingsnivå i containere ved bruk av sensorteknologi. Automatiske planlegging og sanntidskommunikasjon med sjåførapplikasjon bidrar til å betjene store geografiske områder effektivt. Containere med ulikt avfall matches med kjøretøy som har riktig kammer og kan håndtere avfallet. Ved fullført oppdrag genereres fakturaunderlaget automatisk og transportoppdraget arkiveres for statistikk og dokumentasjonsformål.

Siden er under bygging

Her kommer det mer informasjon etter hvert.

Siden er under bygging
Siden er under bygging

Siden er under bygging

Her kommer det mer informasjon etter hvert.

Siden er under bygging

Her kommer det mer informasjon etter hvert.

Utvalgte selskaper som benytter vårt system innen stykkgodstransport

No items found.