Modul

Serviceoppdrag

Motta, planlegg og utfør serviceoppdrag. Du får oversiktlig flåtestyring for å ha kontroll på ledig kapasitet og tilgjengelighet hos kjøretøy og sjåfører. Brukervennlig planlegging og oppfølging av ordreloggen. Ved fullført oppdrag genereres fakturaunderlaget automatisk og transportoppdraget arkiveres for statistikk og dokumentasjonsformål.

Siden er under bygging

Her kommer det mer informasjon etter hvert.

Siden er under bygging
Siden er under bygging

Siden er under bygging

Her kommer det mer informasjon etter hvert.

Siden er under bygging

Her kommer det mer informasjon etter hvert.

Utvalgte selskaper som benytter vårt system innen stykkgodstransport

No items found.