Modul

Våtbulk

Motta, planlegg og utfør våtbulkoppdrag. Planleggeren håndterer både utkjøring fra lager til flere steder, eller innsamling fra flere steder til lager. Dette kan for eksempel være innsamling av melk, eller utkjøring av drivstoff. Ved fullført oppdrag genereres fakturaunderlaget automatisk og transportoppdraget arkiveres for statistikk og dokumentasjonsformål.

Siden er under bygging

Her kommer det mer informasjon etter hvert.

Siden er under bygging
Siden er under bygging

Siden er under bygging

Her kommer det mer informasjon etter hvert.

Siden er under bygging

Her kommer det mer informasjon etter hvert.

Utvalgte selskaper som benytter vårt system innen stykkgodstransport

No items found.